Архитектура > multidecor > Проекти на офиси изпълнени през 2016 г.